Uredski pribor Penkala

Najveći i najpoznatiji od 80-ak izuma Penkale sigurno su automatska mehanička olovka i nalivpero. Ovi izumi promijenili su svijet i postali neizostavni uporabni predmeti za svakoga. Penkala - letač na krilima ideja.
 

Materijal za odlaganje i arhiviranje

U ponudi materijala za odlaganje i arhiviranje možete pronaći sljedeće proizvode:
 

Školski pribor i oprema

U ponudi školskog pribora i opreme možete pronaći:
 

Papirna konfekcija

U našoj ponudi papira i papirnih konfekcija možete odabrati sljedeće proizvode:
 

Uredski pribor

U grupi proizvoda za uredski pribor možete odabrati sljedeće proizvode: