Etanol

Etanol, Etilni alkohol

Etanol je lako ispariva tekućina. Temperatura vrelišta = 78 °C.

Etanol ili etilni alkohol je zapaljivi, bezbojni, na sobnoj temperaturi tekući kemijski spoj. Pripada skupini alkohola i najčešće se nalazi u alkoholnim pićima, tako da se u svakodnevnom govoru često naziva samo alkohol. Kemijska formula je C2H5OH. Otapa masti,ulja i boje. Zapaljen gori bijelo-plavim plamenom:

2C2H5OH+6O2-->4CO2+6H2O

Čist se naziva apsolutni alkohol.

Industrijsko dobivanje etanola:

CH2=CH2 + H2O (uz katalizator, tlak = 200 bar, temperatura = 300 °C) → CH3-CH2-OH


Upotrebljava se kao otapalo i sredstvo za ekstrakciju, za dezinfekciju, konzerviranje i pri proizvodnji alkoholnih pića. Služi i kao polazna sirovina za cijeli niz kemikalija. Najjača alkoholna pića sadrže oko 45 % alkohola, dok je volumni udio etanola u apsolutnom alkoholu 96 %. Ako čovjek naiskap popije 500 ml čistog etanola može umrijeti.

Tko je online

Imamo 18 gostiju i nema članova online